15.05.2013    10.Mayıs

Ferit TURGUT
Konuk Yazar
konukyazar@omc-ekonomi.com


Türkiye’de “e- turizm” yoluyla vergi mi kaçırılıyor?

fer1Tüm dünyada olduğu gibi e-ticaret ülkemizde de hızlıca etkinliğini arttırıyor.Günümüzde o kadar hızlı bir büyüme trendine girmiş durumda ki, kendisiyle ilgili düzenlemelerin önünde ilerliyor ve ciddi boyutlarda büyüyor. Artık bu durum yasal anlamda kontrol edilemez boyutlara geldi.

Bu durumun ülkemizin ticareti üzerinde yaratmış olduğu en büyük handikap ise ülkemizin üretmiş olduğu değerlerin, başka ülkelerin firmaları tarafından “e-ticaret” başlığı altında sömürülmesine sebep olmasıdır. Bu durumun bariz örnekleri çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu tür “e-ticaretler”i, haksız rekabet diye düşünmek lazım.

Bu olumsuz tablo maalesef Türkiye’de turizmde güncel olarak karşımıza çıkıyor. Birçok yurtdışı kaynaklı web sitesi -buna dünya devleri de dahil- Türkiye’de ürettikleri değerlere herhangi bir vergisel yaklaşımda bulunmadan, kazançlarını yurtdışına taşımaktadırlar

Türkiye’de aynı değeri üreten, aynı iş kolundaki firmaların karşılaşacağı vergi yükleriyle yurtdışında konuşlanmış ama Türkiye’de e-ticaret kanalıyla işlem yapan, bu ülkedeki değerleri pazarlayan, gelir elde
eden firmaların vergi yüküne baktığımız zaman; durumun Türkiye’deki şirketleri baltaladığını görmeye başladık. Bu durum, bacasız sanayi dediğimiz turizmde kendi milli gelirimizden ciddi anlamda kayıplara sebep olmaktadır. Turizm katma değeri en yüksek üründür ama bu katma değerin gelirinin, maalesef e-ticaret ile yurt dışına taşınmaya ve sömürülmeye başladığını görüyoruz. Vergisel yükler olarak bu duruma baktığımız zaman, yurtdışında buradaki ürünlerden gelir sağlamış olan firmalar, Türkiye’deki firmalara oranla daha avantajlıdır.

Türkiye’deki bir firma 100 liralık bir geliri için aşağı yukarı 43 lira vergi yükü altına girerken, bu tür yabancı firmalar maalesef bu kadar
fer2

vergi ödememekte ve kazançlarını vergiselleştirmeden, ülkemizde gelir elde etmektedirler. Tabi bu tür firmaların bir takım örtü şirketler kurduklarını da görüyoruz; o sektörde iş yapıyor görünüyorlar. Fakat bu şirketlerin aynı zamanda ana şirketin bir dalı olduğunu da biliyoruz. Ancak dolaylı olarak da bunu maskelemiş oluyorlar.

Önümüzdeki dönemlerde Türkiye’den gelir elde eden büyük firmaların vergiselleştirmeden yaptıkları kazançlar daha ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bu rakamlar, 10 milyar dolar boyutlarını aşacaktır. Sadece 2012 yılında turizm sektöründe milyar doların üzerindeki gelir, vergiselleştirilmeyen gelir olarak, başka ülkelere transfer edildi. Daha önce de vurguladığım gibi Türkiye’nin öz sermayesinden kazanılan gelir Türkiye’de vergiselleştirilmelidir

 Yorum