19.08.2013    11. Haziran


Seyahat Acentalarının Sektörel Sorunlarını Belirleme Çalıştayı

sad1OMC Türkiye’nin moderatörlüğünü yaptığı ve sektör paydaşlarının “ortak sorunlar”ının tespiti, sorunların kategorileştirilmesi ve çözüm için ilgili kurumların belirlendiği bir çalıştay düzenlenmiştir. Raporda belirlenen sorunlar başlıklar halinde birleştirilmiştir. Bu çalışma ile sorun başlıkları detaylandırılarak, çözüm önerileriyle birlikte sektörün gelişimine katkıda bulunmasını sağlayacak bir yol haritası oluşturulması amaçlanmıştır.

SEKTÖRE GENEL BAKIŞ

Ülkemizde ve bölgemizde seyahat acentalari dağılımı

Seyahat acentaları; kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı sad2konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

A grubu; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, incoming, outgoing yapabilme yetkisine sahip, tüm yurtta gezi tertip etme, tur satma, sattırma, tüm ulaşım araçları biletlerini satma yetkisi olan seyahat acentası gurubudur.

B grubu; Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile A grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar

C grubu; Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. Türkiye’de TURSAB’a bağlı yasal yollarla çalışan toplam 7138 seyahat acentası bulunmaktadır.

Türkiye’deki Turizm Seyahat Acentaları

Türkiye’de faaliyetlerini aktif olarak sürdüren A grubu seyahat acentası sayısı 6883 adettir, toplam seyahat acentaları içindeki oranı ise % 96,5 ile ilk sıradadır.

B grubu seyahat acentası sayısı 88 adettir, Türkiye’deki seyahat acentaları içindeki oranı % 1,2’dir. 167 adet C grubu seyahat acentası bulunmaktadır, bütünün içindeki oranı ise % 2,3’tür.

Batı Akdeniz’deki Turizm Seyahat Acentaları

Batı Akdeniz’de 1154 adet seyahat acentası faaliyet göstermektedir.

Batı Akdeniz’de faaliyet sürdüren A grubu seyahat acentası sayısı 1141 adettir, Türkiye’deki toplam seyahat acentaları içindeki oranı ise % 16’dır. Batı Akdeniz’de faaliyet gösteren seyahat acentaları içinde A grubu seyahat acentası oranı %98,8’dir.

Batı Akdeniz bölgesinde 4 adet B grubu seyahat acentası bulunmaktadır. Bölgedeki 1154 seyahat acentasından 9’u C grubu seyahat acentasıdır.

Bölgedeki 1154 seyahat acentasından; 1131’i Antalya’da, 5’i Burdur’da, 17’si Isparta’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ GELECEK TASARIMI

Devlet Ve Yasal Gelişmeler

1-İlgili sorunun muhatapları;

Turizm seyahat acentaları,sad3

TURSAB,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

1618 Sayılı Kanun’u, sektör gerçeklerini yansıtan tüm turizm dallarının tanımının da bulunduğu, seyahat acentası açabilme yetkisini yeniden tanımlayan, seyahat acentalarının tamamını ilgilendiren, kuruluş ve işletmeciliği ile ilgili yönetmeliği de içeren kayıt dışı faaliyetleri caydırıcı yaptırım gücü olan bir kanun haline getirmek.

2-İlgili sorunun muhatapları;

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

T.C. Dışişleri Bakanlığı,

T.C. İçişleri Bakanlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü

Yabancı personelin çalışma izinlerinde, tur operatörü temsilcilerinin ikamet ve çalışma müsaadelerinde kolaylık gerekmektedir. Uygulanan prosedürlerin uygulanabilir ve pratik olması gerekmektedir;

- Yabancı personel oranının yükseltilmesi

- Bürokratik işlerin hızlandırılması

3-İlgili sorunun muhataplarısad4

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

TURSAB, T.C. Maliye Bakanlığı,

Antalya Valiliği

Turizm il müdürlüklerinin ve TURSAB’ın yıl boyunca 7/24 denetim yapması, kontrol etmesi ve hizmet vermesi gerekiyor.

4-İlgili sorunun muhatapları

T.C. Maliye Bakanlığı,

T.C. Ekonomi Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Sektörün gelişebilmesi adına yakıtlarda sektöre özgün teşvik uygulamaların olmaması sorunu.

SEKTÖR FARKINDALIĞI

5-İlgili sorunun muhatapları

TURSAB

TURSAB’ın sektörle sorun çözmesinde işbirliği yapması gerekmektedir.sad5

6-İlgili sorunun muhatapları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Rehber Odaları,

TURSAB

TURSAB ve rehber örgütlerinin bir araya gelmesi ve rehberlik meslek yasasının ön yargısız olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

7-İlgili sorunun muhatapları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Genel tatil günlerinin ülke bazında aynı zaman diliminde gerçekleşmesi sorunu.

8-İlgili sorunun muhatapları

T.C. Adalet Bakanlığı,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,sad6

Türkiye Barolar Biriliği,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TURSAB

Ticaret ve asliye hukuk mahkemelerinde turizm sektörüyle ilgili ihtisas alanının oluşturulması gerekmektedir.

9-İlgili sorunun muhatapları

Yerel Yönetimler (Valilik, Belediye),

T.C. Cevre ve Şehircilik Bakanlığı,

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Şehre ait bir kongre merkezi yok ve turizme yönelik çok amaçlı spor kompleksinin olmaması bir sorundur.

OPERASYONEL SORUNLAR

10-İlgili sorunun muhatapları

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ Hava limanı İşletmeleri,

T.C. Maliye Bakanlığı / Antalya Defterdarlık ,

Belediyeler ve İl Özel İdareler

Havalimanı, tur güzergâhları ve ören yerlerindeki park sorunu ve yüksek ücret sorunu vardır.

11-İlgili sorunun muhatapları

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

TURSAB

Acentaların binek araçlarla turist taşıyamaması sorunu (logo yapıştırılmıyor) vardır.

HAKSIZ REKABET YARATAN UNSURLAR VE İHLAL EDİLEN YASALAR

12-İlgili sorunun muhatapları

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Otelciler Birlikleri,

Rehber Odaları, Seyahat Acentaları Firmaları,

sad7

 

TURSAB,

T.C. Maliye Bakanlığı,

Shopping Mağazaları

Ulusal ve bölgesel bağımsız turizm piyasası düzenleme ve denetleme kurulu kurulması gerekmektedir.

Sektörü temsil eden (havayolu, otel, taşımacı, rehber, seyahat acentaları, shopping mağazaları) firmaların, haksız rekabeti oluşturan pazarlama stratejileri ve faaliyetlerinin etik değerlere (standart fiyat uygulaması, acentaların ticari menfaatlerini koruyan) uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

13- İlgili sorunun muhatapları
Otelciler Birliği,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

T.C. Maliye Bakanlığı

Otellerin değişik pazarlar için değişik fiyatlar vermesi, aynı pazarda da değişik fiyatlar uygulaması, yurt dışından satış yapan firmalara tek fiyat vermesi ve seyahat acentalarıyla, otellerin fiyat politikası konusunda eşgüdümlü çalışmaması sorunu.

14-İlgili sorunun muhatapları

T.C Maliye Bakanlığı(il daire başkanlığı),

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Bölgesel Yürütme Kurulları (TURSAB)

Sokak acentaları (kaçak tur  faaliyetleri),incoming faaliyeti yapan acentaların ülkemize getirdikleri misafirlere düşük fiyat ve standartların altında sundukları hizmetlerle haksız rekabet oluşturmaları.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesine sahip olmaksızın birtakım seyahat acentacılığı faaliyetlerinde bulunan şahıs ya da işletmecilerin var olması. (Kamu kurum, kuruluşları ile dernekler ve belediyeler).

15-İlgili sorunun muhatapları

BDDK,

T.C. Maliye Bakanlığı,

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

TURSAB

Bankalar puan ile bilet kesmektedir.

*Veriler TURSAB resmi web sayfasından alınmıştır.Yorum