27.08.2013    13. Ağustos


Batı-Akdeniz Ekometre -V

2013 Temmuz ayı itibariyle bölgesel ve il düzeylerinde açıklanmış bazı temel ekonomik verilerin, Türkiye, Batı Akdeniz Bölgesi ve Antalya, Burdur, Isparta illeri için gerçekleşmeleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ

TÜFE’de (2003 = 100) 2013 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre Batı Akdeniz Bölgesi’nde

 %0,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,05 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise bir önceki aya göre %0,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,47 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde aylık en yüksek artış %1,99 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,74 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yılın en yüksek artış %16,09 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %1,52 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)’de oldu.

Tablo 1: Bölgelere göre tüketici fiyatları endeksi ve değişim oranları (2003=100), Haziran 2013

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

KULLANILAN KREDİ VE MEVDUAT ORANLARI

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre yılın ilk Antalya’nın kredi – mevduat oranı % 166,6 oldu. Antalya’yı % 159,8 kredi – mevduat oranıyla Burdur, Burdur’u da % 120,9 kredi – mevduat oranıyla Isparta takip etti. çeyreğinde Antalya’da 29 milyar 685 milyon 172 bin lira nakdi kredi kullandırılırken, Burdur’da 1 milyar 957 milyon 046 bin lira, Isparta’da ise 2 milyar 926 milyon 479 bin lira nakdi kredi kullandırıldı. Antalya bankalarında bulunan toplam mevduat miktarı 17 milyar 813 milyon 358 bin lira iken, Burdur’da 1 milyar 224 milyon 380 bin lira, Isparta bankalarında ise 2 milyar 419 milyon 881 bin lira mevduat bulunmaktadır.

Türkiye’de 2013 yılı ilk çeyreğinde 849 milyar 478 milyon 523 bin lira kredi kullandırıldı. Aynı dönemde Türkiye’deki toplam mevduat ise 754 milyar 37 milyon 331 bin lira oldu.

Tablo 2: 2013 yılının ilk üç ayında bölgemizde kullandırılan nakdi kredi ve mevduat miktarları

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

ANTALYA VERGİ GELİRLERİ

Gelir vergisi tahsilatında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8,2’lik artış gözlenmiştir. Tahsilatın tahakkuku karşılama oranı 2012 yılında % 54,2 iken,2013 yılında % 54,0 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar vergisi tahsilatı geçen yıla göre %11,5 azalırken, 2013 yılı Haziran sonu itibariyle tahsilatın tahakkuku karşılama oranı % 35,2 olmuştur.

2013 yılında dahilde alınan mal ve hizmet vergileri tahakkuk ve tahsilat açısından karşılaştırıldığında; tahakkukta %9,2, tahsilatta ise %15,4 oranında artış olduğu görülmektedir. 2012 yılında tahsilatın tahakkuka oranı %46,2 iken, bu oran 2013’te %48,8’dir.

Tablo 3: Antalya vergi gelirleri – Haziran (‘000TL)

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü

BURDUR VERGİ GELİRLERİ

Gelir vergisi tahsilatında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %15,3’lik artış gözlenmiştir. Tahsilatın tahakkuku karşılama oranı 2012 yılında % 62,8 iken,2013 yılında % 64,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar vergisi tahsilatı geçen yıla göre %57,1 artarken, 2013 yılı Haziran sonu itibariyle tahsilatın tahakkuku karşılama oranı % 59,3 olmuştur.

2013 yılında dahilde alınan mal ve hizmet vergileri tahakkuk ve tahsilat açısından karşılaştırıldığında; tahakkukta %24,6, tahsilatta ise %51,2 oranında artış olduğu görülmektedir. 2012 yılında tahsilatın tahakkuka oranı %37 iken, bu oran 2013’te %44,8’dir.

Tablo 4: Burdur vergi gelirleri – Haziran (‘000TL)

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü

ISPARTA VERGİ GELİRLERİ

Gelir vergisi tahsilatında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %11,3’lik artış gözlenmiştir. Tahsilatın tahakkuku karşılama oranı 2012 yılında % 63,2 iken,2013 yılında % 64,4 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumlar vergisi tahsilatı geçen yıla göre %11,7 artarken, 2013 yılı Haziran sonu itibariyle tahsilatın tahakkuku karşılama oranı % 53,1 olmuştur.

2013 yılında dahilde alınan mal ve hizmet vergileri tahakkuk ve tahsilat açısından karşılaştırıldığında; tahakkukta %18,9, tahsilatta ise %19,6 oranında artış olduğu görülmektedir. 2012 yılında tahsilatın tahakkuka oranı %40,4 iken, bu oran 2013’te %40,6’dır.

Tablo 5: Isparta vergi gelirleri – Haziran (‘000TL)

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2013 yılının ilk altı ayında, merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre % 11,2 oranında artarak 187,8 milyar TL’ye yükselirken, gelirlerde % 17,8 oranında artış meydana gelerek 190,9 milyar TL’ye yükselmiştir.

Yılın ilk altı ayında vergi gelirleri 158,3 milyar TL, cari transferler 75,3 milyar TL olmuştur. 

Tablo 6: Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri - Kümülatif - (‘000TL)

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü

 KURULAN KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

Antalya’da kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %13,07 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %46,32 azalış olmuştur. Burdur’da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %100 artmış, gerçek kişi ticari işletme sayısında %93,18 azalmıştır. Isparta’da ise kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %77, 78 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %100 artmıştır.

Antalya’da kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %12,20 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %21,82 artarken, kooperatif sayısı %20 azalmıştır. Isparta’da kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %75, gerçek kişi ticari işletme sayısı %44,44 azalmıştır.

Antalya’da 2013 Haziran ayında, 2012 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısı %42,99 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da %37,50 azalmıştır. Burdur’da bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %100 artmıştır. Isparta’da kurulan şirket sayısı %300 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da %33,33 azalmıştır.

Antalya’da 2013 yılı Haziran ayında kapanan şirket sayısı, 2012 yılının aynı ayına göre %43,75 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da %6,35 artarken, kapanan kooperatif sayısı %33,33 azalmıştır. Isparta’da bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı %66,67 azalırken, kooperatif sayısı %50, gerçek kişi ticari işletme sayısı %66,67 artmıştır. Türkiye’de ise 2013 yılı Haziran ayında kapanan şirket sayısı, 2012 yılının aynı ayına göre %8,20 ve kapanan kooperatif sayısı  %8,50 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı bu ayki re’sen iptal çokluğuna bağlı olarak %2.443,24 artmıştır.

2013 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre Antalya’da kurulan şirket sayısı %6,95 ve kooperatif sayısı %142,86 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı %14,12 azalmıştır. Burdur’da kurulan şirket sayısı %21,88 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %37,10 artarken, Isparta’da kurulan şirket sayısı %64 artmış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,25 azalmıştır.

Aynı dönem içinde Antalya’da kapanan şirket sayısı %35,81 artarken, kapanan kooperatif sayısı %7,14 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %67,65 azalmıştır. Burdur’da kapanan kooperatif sayısı %66,67 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %62,84 azalmıştır. Isparta’da ise aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %15 ve kapanan kooperatif sayısı %22,22 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %57 azalmıştır.

Tablo 7: Kurulan kapanan şirket istatistikleri

Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

İSTİHDAM RAKAMLARI

2013 yılı Haziran ayı içerisinde Antalya’da 4.964, Burdur’da 472, Isparta’da ise 1.232 kişi İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmak için başvuruda bulunmuştur.

 Tablo 8: İller itibariyle başvurular ve işe yerleştirmeler

Kaynak: Türkiye İş Kurumu

Ay içinde alınan açık işler, geçen aya göre Antalya’da %36 oranında azalarak 4.277 olmuştur. Burdur’da da %16 oranında azalarak 323 olmuştur. Isparta’da ise ay içinde alınan açık işler, geçen aya göre %19 artarak 1.022 olmuştur.

Tablo 9: İller itibariyle açık işler ve işe yerleştirmeler

Kaynak: Türkiye İş Kurumu

Ay içinde yapılan işe yerleştirme geçen aya göre Antalya’da %59 oranında azalarak 1.354 olmuştur. Burdur’da da %33 artarak 207 olurken, Isparta’da ise ay içinde yapılan işe yerleştirme geçen aya göre %28 azalarak, 479 olmuştur.

İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yıl Ocak – Haziran döneminde gerçekleştirilen 74,7 milyar dolarlık ihracatın 3,2 milyar dolarlık kısmı ihracatçı birlikleri kaydından muaf olarak yapıldı. Kalan yaklaşık 71,4 milyar dolar ihracatın Batı Akdeniz Bölgesi il bazında dağılımına bakıldığında ilk sırada 609,4 milyon dolar ile Antalya yer aldı.

Antalya’nın ihracatı, geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla % 16,6 artarken, yaş meyve ve sebze 232,9 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan sektör oldu. Antalya, bu dönemde Rusya Federasyonu’na 129,6 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece Rusya Federasyonu, Antalya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Bölgemizde ihracatı en fazla düşen illere bakıldığında Burdur, bu anlamda ilk sırada yer aldı. İlin ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 9,5 azalış göstererek 72,7 milyon dolardan 65,8 milyon dolara düştü.

2012 yılının ilk 6 aylık döneminde Isparta’da 83,4 milyon dolar olan ihracat rakamı %7,5 artarak 2013 yılının ilk 6 ayında 89,6 milyar dolara ulaştı.

Tablo 10: 2013 Ocak – Haziran döneminde il bazında ihracat rakamları (bin dolar)

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

Batı Akdeniz Bölgesinde 16.706 konut satış sonucu el değiştirdi.

Konut satışlarında bölgemiz içerisinde Antalya 15.273 konut satışı ile en yüksek paya sahip il oldu. Antalya’yı 937 konut satışı ile Isparta, 496 konut satışı ile Burdur izledi. 2013 II. Çeyreğine ilişkin il düzeyinde konut satışları ipotekli satış ve diğer satış ayrımı tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: İllere göre konut satışları II. Çeyrek 2013

Kaynak: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

PATENT BAŞVURULARI VE TESCİL RAKAMLARI

Batı Akdeniz Bölgesi’nde patent başvuruları 2013 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,2 artarken, tescillenen patent sayısı ise yüzde 50 oranında azaldı.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın Türk Patent Enstitüsü verilerinden derlediği bilgiye göre 2012 yılının ilk 5 ayında 34 olan patent başvuru sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,2 artarak 46’ya ulaştı.

En çok patent başvurusu mart ayında yapılırken, en az başvuru ise şubatta gerçekleşti.

Batı Akdeniz Bölgesi’nde en çok başvuru Antalya’dan oldu.

Ocak – Mayıs döneminde bölgemizde en çok paten başvurusu yapan il, 31 başvuruyla Antalya olurken bunu 13’le Isparta 2 ile Burdur izledi.

Tablo 12: Patent başvurularının illere göre dağılımı – Mayıs 2013

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

2013 DÜNYA NÜFUS BEKLENTİLERİ 

Ergen gebeliklerinde doğumların %95’i düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından orta düzey doğurganlık varsayımı ile yapılan nüfus projeksiyonlarına göre 2010 – 2015 dönemi için 15 – 19 yaş grubundaki her 1000 kadına karşılık gelen doğum sayısına göre hesaplanan ergen doğurganlık hızı Batı Akdeniz Bölgemizde en yüksek olan ilimiz binde 24,6 ile Burdur iken, en düşük olan ilimiz binde 18,9 ile Isparta’dır.

Tablo 13: İllere göre erken doğurganlık hızı, 2012

Kaynak: Birleşmiş Milletler 2013 Dünya nüfus beklentileri, 2012 revizyonu

2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de 15 – 19 yaş grubunda toplam 6.405.552 kişi bulunmaktadır. Bunların 3.098.038’i kadındır. Antalya’da 15 – 19 yaş grubundaki kadın nüfus sayısı 75.170 iken, Burdur’da 9.660, Isparta’da ise bu nüfus 16.062’dir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI

Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı Antalya’da toplam 810.531 adet taşıtın 352.128’i otomobil, 135.188’i kamyonet, 238.523’ü motosiklet, 40.538’i traktör, 19.714’ü kamyon, 12.994’ü minibüs, 10.139’u otobüs, 1.307’si ise özel amaçlı taşıt oldu.

Burdur’da toplam 108.653 adet taşıtın 42.001’i otomobil, 1.177’si minibüs, 10.139’u otobüs olurken, Isparta’da toplam motorlu kara taşıtı sayısı 140.373 olduğu gözlenirken, bunların 60.923’ünün otomobil, 2.217’sinin minibüs, 1.313’ünün otobüs olduğu gözlemlendi.

Tablo 14: İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı ( 2013 Mayıs ayı sonu itibariyle )

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Antalya’da devri yapılan 18.465 taşıt içinde otomobil 11.588 devir ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 3.031 ile kamyonet, 2.584 ile motosiklet, 382 ile kamyon takip etti.

Burdur’da toplamda 1.805 motorlu kara taşıtının devri yapıldığı belirtilirken, bunlardan 1.082’si otomobil, 23’ü minibüs, 15’i otobüs olmuştur.

Isparta’da ise toplamda 2.595 aracın devri yapılmış, bunlardan 1.702’si otomobil, 42’si minibüs, 16’sı otobüs olmuştur.

  Tablo 15: İllere göre devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı, Mayıs 2013

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

 

 Yorum